انجمن روماتولوژی کودکان ایران- گالری عکس
گالری همایشها و جلسات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/24 | 
تقدیر از زحمات استاد مرادی نژاد به مناسبت بازنشستگی ایشان در جلسه ماهانه انجمن
تهران- مرکز طبی کودکان- دیماه ۱۳۹۷
 
کنگره انجمن روماتولوژی ایران (بالغین)- پانل روماتولوژی کودکان 
تهران- مهرماه ۱۳۹۶
 

اولین همایش انجمن روماتولوژی کودکان ایران - بزرگداشت استاد دکتر یحیی عقیقی
تهران- بیمارستان امام خمینی - آذرماه ۱۳۹۵

کنگره بین المللی بیماریهای کودکان - تهران مهرماه ۱۳۹۴
پانل JIA با حضور مهمانان خارجی (پروفسور مارتینی، پروفسور راولی، دکتر روپرتو)

همایش یک روزه بیماریهای روماتولوژی کودکان - مشهد تابستان ۱۳۹۴

نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی کودکان ایران:
http://prsi.ir/find-1.100.16.fa.html
برگشت به اصل مطلب