انجمن روماتولوژی کودکان ایران- دردهای غیرالتهابی (مکانیکی)
دردهای غیرالتهابی (مکانیکی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/8 | 
دردهای غیرالتهابی (مکانیکی)
این دردها در مقابل دردهای التهابی هستند هرچند برخی علل دردهای غیرالتهابی نیز مهم هستند ولی تاخیر در تشخیص آنها به اندازه دردهای التهابی مخاطره آمیز نیست. و بنابراین توصیه میشود با این دردها مدت بیشتری مدارا شود و تاخیر در تشخیص علت و یا کنترل درد برای بیمار مخاطره آمیز نیست. هرچند توصیه اصلی به والدین این است که به هر حال تعیین علت درد را به پزشک واگذار کنند و حتما مراجعه پزشکی داشته باشند تا متخصص هم کودک را معاینه کرده و این نظر را تایید کند.
دردهای غیرالتهابی معمولا به دنبال فعالیت ایجاد می‌شوند، با استراحت کاهش یافته یا بهبود پیدا می‌کنند و با یک سری اقدامات  مانند مالش دادن و گرم کردن تخفیف پیدا می­کند و کودک می‌تواند بعد از یکی دو ساعت فعالیت عادی خود را از سر بگیرد. در اینگونه دردها معمولا هیچ علایم همراه دیگری در دردهای التهابی ذکر شد وجود ندارد. شدت این نوع دردها معمولا با شدت فعالیت مطابقت دارد و هر چه فعالیت شدیدتر باشد، مدت و شدت درد بیشتر است. تابلوی شایع ایتگونه دردها این است که کودکی در طی روز ورزش و بازی کرده و عموما تا هنگامی که کودک سرپا می­باشد شکایت جدی ندارد ولی شب از درد شاکی بوده و با شکایت به خواب می‌رود ولی بعد از خوابیدن درد آنها را بیدار نمی‌کند و با استراحت درد تخفیف و حتی برطرف می­شود. علت این دردها گاهی شناخته شده و گاهی شناخته نشده است اما به هر حال سیر آن نشان می‌دهد بیماری جدی نبوده و برطرف خواهد شد. چند علت مهم این دردها ذکر می­­ شود:
  • دردهای رشد
  • شلی مفاصل
  • دردهایی که به علت استفاده بیش از حد و یا نامناسب در اندامها ایجاد می شود
​جهت بررسی علت دردهای مکانیکی شرح حال کودک بسیار اهمیت دارد و از بررسی های آزمایشگاهی و تصویربرداری کمک بیشتری می نماید. بنابراین دقت در اطلاعاتی که والدین از کمیت و کیفیت درد به پزشک می دهند بسیار مهم است و می تواند از اقدامات تشخیصی بی مورد و غیر ضروری پیشگیری نماید. به هر حال انجام یک آزمایش ساده اولیه برای رد شواهد التهابی در آزمایشات منطقی است. اقدامات تصویربرداری پیشرفته عموما برای تشخیص نیاز نیست و عموما اصرار والدین بر انجام اقدامات تصویربرداری باعث انجام اقدامات غیر ضروری خواهد شد.   
نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی کودکان ایران:
http://prsi.ir/find-1.121.44.fa.html
برگشت به اصل مطلب