انجمن روماتولوژی کودکان ایران- گالری عکس
گالری همایشها و جلسات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/24 | 
اولین همایش انجمن روماتولوژی کودکان ایران - بزرگداشت استاد دکتر یحیی عقیقی
تهران- بیمارستان امام خمینی - آذرماه 1395

کنگره بین المللی بیماریهای کودکان - تهران مهرماه 1394
پانل JIA با حضور مهمانان خارجی (پروفسور مارتینی، پروفسور راولی، دکتر روپرتو)

همایش یک روزه بیماریهای روماتولوژی کودکان - مشهد تابستان 1394

جلسات دفاع از تز دستیاران فوق تخصصی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی کودکان ایران:
http://prsi.ir/find.php?item=1.100.16.fa
برگشت به اصل مطلب