انجمن روماتولوژی کودکان ایران- فرم ثبت نام در انجمن
درخواست عضویت انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/3 | 

برای عضویت در انجمن، پس از مطالعه دستورالعمل عضویت در انجمن روماتولوژی کودکان ایران فرم ضمیمه را تکمیل و به آدرس ای میل     ارسال نمائید و یا فرم آنلاین زیر را تکمیل نمائید. 
پس از بررسی اولیه درخواست شما برای پرداخت حق عضویت و صدور کارت عضویت با شما تماس گرفته خواهد شد. 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی کودکان ایران:
http://prsi.ir/find-1.144.64.fa.html
برگشت به اصل مطلب