انجمن روماتولوژی کودکان ایران- اخبار انجمن
انتشار شماره جدید مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/1/14 | 

                                                                                
شماره جدید مجله انجمن منتشر شد. در این شماره علاوه بر معرفی برنامه های علمی انجمن در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ و دستاوردهای علمی اعضاء انجمن. مطلبی در خصوص تب مدیترانه ای فامیلیال و چالشهای درمانی آن در طی بارداری و باروری و شیردهی ارائه شده است.  
 

لینک مجله

نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی کودکان ایران:
http://prsi.ir/find-1.150.88.fa.html
برگشت به اصل مطلب