انجمن روماتولوژی کودکان ایران- مقدمه
تاریخچه انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/25 | 
رشته روماتولوژی کودکان در بین رشته های فوق تخصصی در سایر کشورهای پیشرفته جزو جدیدترین رشته ها می باشد و تاریخچه آکادمیک آن در بسیاری از کشورهای پیشرفته به کمتر از 25 سال می رسد بطور مثال در کشور آمریکا از سال 1993 آغاز شده و در کشورهای اروپائی نیز علیرغم وجود مراکزی برای درمان این بیماریها، سابقه آن به عنوان یک رشته آکادمیک بیش از این نمی باشد. هم اکنون این رشته در اکثر کشورهای آسیائی این رشته فوق تخصصی وجود ندارد و تنها در کشور ژاپن، ترکیه و کشورهای معدود دیگری وجود دارد که اخیرا راه اندازی شده است.
در ایران نیز علیرغم اینکه بخش درمانی این بیماریها در مرکز طبی کودکان و بیمارستان ولیعصر از سالهای قبل وجود داشته ولی این رشته به عنوان یک رشته فوق تخصصی دانشگاهی از سال 1389 راه اندازی شده است. و هم اکنون دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان مرکز طبی کودکان و بیمارستان ولیعصر) و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (بیمارستان مفید) به تربیت متخصص در این رشته می پردازند.
بدنبال راه اندازی رشته روماتولوژی کودکان ایران، وجود تشکل علمی- صنفی برای شناساندن بهتر رشته روماتولوژی کودکان در ایران، برگزاری برنامه های علمی برای علاقمندان بویژه متخصصین کودکان و همچنین پیگیری امور صنفی پزشکان این رشته ضرورت پیدا نمود.
بدین منظور از سال 1392 به همت استاد دکتر یحیی عقیقی، دکتر محمدحسن مرادی نژاد و خانم دکتر ناهید شفائی و چند تن دیگر از همکاران این رشته اساس انجمن علمی روماتولوژی کودکان بنا گذاشته شد تا اینکه در سال 1395 با راه اندازی انجمن، مجوز رسمی از سوی دفتر انجمن های علمی- تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت نموده است. 
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی کودکان ایران:
http://prsi.ir/find.php?item=1.56.20.fa
برگشت به اصل مطلب