انجمن روماتولوژی کودکان ایران- اهداف و برنامه‌ها
اهداف انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/25 | 
اهداف انجمن روماتولوژی کودکان ایران:
  1. ایجاد ارتباط علمی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان، و پزشکان فوق تخصص روماتولوژی کودکان، متخصصان کودکان و سایر رشته های وابسته
  2. همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و مؤسسات آموزشی - پژوهشی در برنامه‌ریزی امور آموزشی، پژوهشی مرتبط
  3. ارزیابی و بازنگری برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و ارائه پیشنهادی لازم در مسائل مذکور به مراجع ذیربط
  4.  همکاری با سایر انجمن های علمی رشته های فوق تخصصی کودکان به منظور ازتقاء سلامت کودکان 
  5. انتشار مطالب و مستندات علمی مورد نیاز جامعه پزشکی کشور
  6. برگزاری سمینارها و همایش های علمی برای گروههای پزشکی مختلف به منظور معرفی رشته و ارتقاء درمان بیماریهای روماتولوژیک
  7. حمایت علمی از انجمن های مردم نهاد مرتبط با بیماریهای روماتولوژیک کودکان
  8. انتشار مطالب علمی برای مخاطبین عمومی، خانواده کودکان مبتلا به بیمارهای روماتولوژیک و کودکان مبتلا
نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی کودکان ایران:
http://prsi.ir/find.php?item=1.57.21.fa
برگشت به اصل مطلب