انجمن روماتولوژی کودکان ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
برگزاری جلسه ماهانه انجمن در آذرماه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/20 | 

جلسه علمی ماهانه انجمن در تاریخ 2/9/96 با معرفی یک بیمار با تشخیص scheuermann disease در بیمارستان ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی کودکان ایران:
http://prsi.ir/find.php?item=1.62.11.fa
برگشت به اصل مطلب