انجمن روماتولوژی کودکان ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
وبینار علمی نکات کاربردی در مصرف ریتوکسی مب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/22 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی کودکان ایران:
http://prsi.ir/find.php?item=1.62.65.fa
برگشت به اصل مطلب