انجمن روماتولوژی کودکان ایران- مراکز علمی و آموزشی مرتبط
معرفی مراکز درمانی مرتبط

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/24 | 
مراکز آموزش و درمانی که مجهز به بخش روماتولوژی کودکان با حضور پزشکان فوق تخصص روماتولوژی کودکان هستند.

الف- مراکز آموزشی - درمانی که دارای بخش روماتولوژی کودکان بوده و علاوه بر فعالیت درمانی به تربیت دستیاران فوق تخصصی می پردازند:
  1. بیمارستان مرکز طبی کودکان: تهران- انتهای بلوار کشاوررز- خیابان دکتر قریب

  2. بیمارستان ولیعصر: تهران- انتهای بلوار کشاوررز- بیمارستان امام خمینی

  3. بیمارستان کودکان مفید: تهران- خیابان دکتر شریعتی- بالاتر از حسینیه ارشاد

ب- مراکز آموزشی - درمانی که دارای بخش روماتولوژی می باشند:
  1. بیمارستان کودکان بهرامی: تهران- خیابان دماوند - خیابان شهید کیائی

  2. بیمارستان حضرت علی اصغر: تهران- بزرگراه مدرس- خیابان شعید دستگردی (ظفر) شرقی 

  3. بیمارستان کودکان اکبر: مشهد- انتهای بلوار شهید فکوری - بلوار شهید کاوه

  4. بیمارستان بوعلی سینا: ساری- بلوار پاسداران


نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی کودکان ایران:
http://prsi.ir/find.php?item=1.78.17.fa
برگشت به اصل مطلب