انجمن روماتولوژی کودکان ایران- لینکهای مفید
لینک مراکز مرتبط

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/25 | 
سازمان بین المللی روماتولوزی کودکان (PRINTO): این وبسایت دارای اطلاعاتی راجع به بیماریهای کودکان به زبانهای مختلف است. 

انجمن روماتولوزی ایران

انجمن کودکان ایران

بیمارستان مرکز طبی کودکان

بیمارستان کودکان مفید

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی کودکان ایران:
http://prsi.ir/find-1.102.19.fa.html
برگشت به اصل مطلب