انجمن روماتولوژی کودکان ایران- پوستر همایش
پوستر همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/24 | 

دومین همایش کشوری انجمن روماتولوزی کودکان
دانشکاه علوم پزشکی مشهد
14 و 15 تیرماه 1397
نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی کودکان ایران:
http://prsi.ir/find.php?item=1.107.28.fa
برگشت به اصل مطلب