انجمن روماتولوژی کودکان ایران- همایش واسکولیتها
سومین همایش دوسالانه انجمن روماتولوژی کودکان ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/24 | 
سومین همایش دوسالانه انجمن روماتولوژی کودکان ایران با موضوع واسکولیتها در هفتم و هشتم بهمن ماه ۱۴۰۰ به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار میشود. این همایش قرار بود در سال ۱۳۹۹ برگزار شود که به دلیل بروز پاندمی کووید و عدم امکان برگزاری همایش به سال ۱۴۰۰ موکول گردید و در سال جاری در بهمن ماه برگزار خواهد شد. 
امسال نیز این همایش به صورت مجازی برگزار میشود و سخنرانی از دانشگاههای مختلف در خصوص تشخیص، درمان و مدیریت عوارض واسکولیتهای مختلف در کودکان به سخنرانی خواهند پرداخت.
ضمن آنکه کتابی با همین عنوان منتشر می گردد که می تواند به عنوان مرجع پزشکان در این زمینه باشد. 
دبیران این همایش آقایان دکتر رضا سینائی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دکتر خسرو رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خواهند بود. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی کودکان ایران:
http://prsi.ir/find.php?item=1.136.69.fa
برگشت به اصل مطلب