انجمن روماتولوژی کودکان ایران- اطلاعات همایش
اطلاعات همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/24 | 
دبیران علمی همایش: 
  • دکتر رضا سینائی - عضو هیات علمی گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  • دکتر خسرو رحمانی- عضو هیات علمی گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

دارای امتیاز بازآموزی برای:
  • پزشک عمومی
  • متخصصین کودکان
  • تمامی فوق تخصص های کودکان
  • متخصصین داخلی
  • فوق تخصص روماتولوژی

آدرس سایت همایش: 

آدرس دبیرخانه همایش: کرمان - بلوار شهید کاوه - بیمارستان فوق تخصصی کودان اکبر- دفتر توسعه آموزش- 

تلفن تماس: ۳۸۷۰۹۲۰۲- ۰۵۱ 


شناسه برنامه در سامانه آموزش مداوم: 


ثبت نام از طریق سایت آموزش مداوم کشور

مبلغ ثبت نام بازآموزی: 
  
جهت ثبت نام در سایت کنگره تا اول بهمن ماه از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمان و سایت همایش اقدام شود. 
 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی کودکان ایران:
http://prsi.ir/find-1.140.57.fa.html
برگشت به اصل مطلب