انجمن روماتولوژی کودکان ایران- فیلم های آموزشی
فیلمهای آموزشی جهت والدین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/18 | 

مصاحبه ها و سخنرانی های اعضاء انجمن برای والدین 

  عنوان برنامه تاریخ سخنران لینک فیلم
  آرتریت (التهاب مفصل) در کودکان ۱۳۹۶ دکتر ودود جوادی پروانه https://www.aparat.com/v/c۰zhn
  لوپوس در کودکان آذر ۱۳۹۸ دکتر ودود جوادی پروانه https://www.aparat.com/v/rQEqo
  روماتیسم در کودکان بهمن ۱۳۹۸ دکتر ودود جوادی پروانه https://www.aparat.com/v/۷InBH
  روماتیسم در کودکان اردیبهشت ۱۳۹۹ دکتر ودود جوادی پروانه https://www.aparat.com/v/KYa۰D
  سندرم التهابی سیستمیک ناشی از کووید اردیبهشت ۱۳۹۹ دکتر وحید ضیائی ./files/site1/files/۴۹۰۹۹۹۶_۶۰۹(۱).mp۴
  کاواساکی در کودکان اسفند ۱۳۹۹ دکتر فاطمه تحقیقی https://salamattv.ir/Program/۲۳۷۶۶۸
  روماتیسم مفصلی در کودکان آذر ۱۴۰۰ دکتر ودود جوادی پروانه

https://salamattv.ir/program/۲۷۹۵۲۶


اسلایدهای آموزشی 


سندرم مارشال (PFAFPA) تهیه کنند خانم دکتر نسیم موحدی

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی کودکان ایران:
http://prsi.ir/find-1.142.58.fa.html
برگشت به اصل مطلب