انجمن روماتولوژی کودکان ایران- اخبار انجمن
انتشار شماره ۷ (شهریورماه ۱۴۰۲) مجله انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/7/25 | 

شماره هفتم مجله انجمن به تاریخ شهریورماه ۱۴۰۲ منتشر شد. در این شماره که با یادی از استاد فقید و پیشکسوت طب کودکان مرحوم دکتر مرندیان منتشر شده است علاوه بر معرفی برنامه های علمی انجمن در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ و دستاوردهای علمی اعضاء انجمن، مطالب علمی متنوعی در خصوص گرانولوم ائوزینوفیلیک، معرفی پادکستهای روماتولوژی و نتیجه یکی از تحقیقات جدید همکاران در زمینه اتوایمینونیتی منتقله از مادر در دوره شیرخوارگی ارائه شده است.  

نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی کودکان ایران:
http://prsi.ir/find-1.150.133.fa.html
برگشت به اصل مطلب