انجمن روماتولوژی کودکان ایران- اخبار انجمن
برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده انجمن در سال ۱۴۰۰

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/24 | 
مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن در تاریخ ۲۳ دیماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگذار می شود. در مجمع عمومی عادی که ساعت ۱۰-۱۱ برگذار می شود ضمن استماع نظرات اعضاء انجمن، گزارش هیات مدیره، گزارش مالی و گزارش بازرس انجمن ارائه خواهد شد.

همچنین در بخش دوم جلسه که به عنوان مجمع عمومی فوق العاده انجمن برگزار می شود تغییرات اساسنامه از جمله برگزاری انتخابات الکترونیک به بحث و رای گیری گذاشته می شود. همچنین برنامه عملیاتی انجمن و دستورالعمل نحوه عضویت انجمن نیز به رای گذاشته می شود. 
جلسه به صورت مجازی و از طریق نرم افزار زوم برگزار می شود که لینک و مشخصات ورورد به جلسه در کانال اطلاع رسانی واتساپ انجمن به اطلاع اعضاء انجمن رسانده می شود.  
نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی کودکان ایران:
http://prsi.ir/find-1.150.74.fa.html
برگشت به اصل مطلب